0665773000 mrtahoteh@gmail.com

Tehnički pregled vozila

Tehnički pregled za sva vrsta vozila.

Tehnicki pregled

Smart TAhografi

Naša radionica za tahografe bavi se kontrolom, popravkom, ugradnjom i baždarenjem analognih i digitalnih tahografa. Posedujemo VDO Licencu za popravku i ugradnju tahografa. Broj Radionice VDO-SRB 156. Posedujemo i opremu merne instrumente koji osiguravju preciznost u radu, kao i originalne delove za popravku tahografa. Uz pomoć najsavremenije opreme za rad, kod nas možete ugraditi daljinsko skidanje podataka sa kartica vozača i tahografa, bez odlaska u radionicu možete preuzeti sve potrebne podatke.

Registacija svih vrsta vozila

Osiguranja